Tester

Safehose Slange i slangesystem er designet og testet i hht. NWEA versjon 2.
Fabrikktester er verifisert av DNV-GL
Les mer

Sertifisering

Safehose Systemet sertifiseres i h.h.t. kundekrav. Les mer

Prototype

I 2012 ble første prototype levert til Deep Sea Bergen for uttesting. Les mer