Safehose

HVA ER SAFEHOSE?

Safehose AS og moderselskapet Safehose Holding AS er et lokalt eid selskap som har sitt utspring i den Sunnmørske maritime klynge.

Selskapets forretningside er å utvikle, produsere og levere innoative slangesystemer til transport av flytende væske og bulklast under ulike trykk til krevende formål. Selskapets patenterte “slange i slange” system er utviklet for å forhindre oljeholdig- og forurenset utslipp til havet ved bunkring og transport av flytende medium mellom skip og rig/plattform.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

SLANGE I SLANGE

MARITIMT MARKED

Safehose slange i slangesystem vil i hovedsak bli skreddersydd i henhold til kundens behov/ønske, teknisk og type/fabrikant av utstyr.

Safehose slange-i-slange system har en ekstern ekstra barriere på bunkringsslanger offshore, innebygget oppdrift som gir full visuell oversikt, indikasjoner på eventuell skade på inner- eller ytterslangen.

Safehose bunkringsslange systemer kan leverest til både offshore og onshore markedet. Det blir brukt til transport av flytende medium.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Safehose slange i slangesystem vil i hovedsak bli skreddersydd i henhold til kundens behov/ønske, teknisk og type/fabrikant av utstyr.

SLANGE I SLANGE

Safehose slange-i-slange system har en ekstern ekstra barriere på bunkringsslanger offshore, innebygget oppdrift som gir full visuell oversikt, indikasjoner på eventuell skade på inner- eller ytterslangen.

MARITIMT MARKED

Safehose bunkringsslange systemer kan leverest til både offshore og onshore markedet. Det blir brukt til transport av flytende medium.

DOKUMENTASJON

Test2

TESTER

Safehose Slange i slangesystem er designet og testet i hht. NWEA versjon 2. Fabrikktester er verifisert av DNV-GL.
LES MER

Test

SERTIFISERING

Safehose Systemet sertifiseres i h.h.t. kundekrav.
LES MER
Slange I Slange

SERTIFISERING

I 2012 ble første prototype levert til Deep Sea Bergen for uttesting.
LES MER

AVANSERT
LØSNING

Vårt hovedprodukt er en patentert «slange i slange» løsning. Systemet bygger på «rør i rør» prinsippet – lavtrykk. Gode testresultat fra rigg, fullskala test protype. Dagens produkt er testet med basis NWEA. Fabrikktesten er verifisert av DNV -GL.