Prototype

I 2012 ble første prototype levert til Deep Sea Bergen for uttesting.

I mai 2012 ble første prototype levert til Deep Sea Bergen for uttesting.
Rapportene fra plattformen i testperioden sier b.l.a.;
Det virker som den er slitesterk og oppfører seg greit i vannet i forbindelse med levering fra båt.
Slange i slange ser ut til å fungere greit med hensyn til trykktesting.
Vi har en ekstra barriere dersom det går hull på inner slangen
Dette er en viktig faktor og det som er mest positivt med dette konseptet).
Det forventes en økt re-sertifiseringsperiode.
Noe tung kobling/slange ved tilkobling på skip.
Roterende albuestump leveres (svivel) ønsket levert.
Plassering av Break-away ventil.
Kostnad med innkjøp pr. enhet forventes å øke.

Det kan opplyses at designet er gjort mer fleksibelt med annet type utstyr og nyutviklede Safehose koblinger.
Vår nye doble kobling gir en vektreduksjon fra ca. 30. kg til 18 kg, dette sammen med den enkle slangeendens tilkobling til skipets manifoil gjør tilkoblingen blir vesentlig lettere.