MARKED

Safehose leverer doble bunkringsslanger til både offshore og onshore markedet i hovedsak for transport av flytende medium under ulike trykk og til krevende formål.
For eksempel mellom;

-Supply fartøy og Plattform
-Supportfartøy og moderfartøy
-Terminal (Onshore) og Supply fartøy